VÄLKOMMEN TILL

MB KONSTRUKTION & DESIGN

Vi hjälper dig
med ditt bygglov

Bygglov
Konstruktionsritningar
Arkitektritningar
Dimensionering
Rendering

K-ritningar

Vi tar fram K-ritningar
för att underlätta prefab element.

A-ritningar

Vi tar fram A-ritningar för att
kommunen ska se det färdiga resultatet.

Dimensionering

Vi beräkningar alla konstruktioner
i stål, trä och betong.

i

Digitala dokument

Vi värnar om vår miljö
Alla dokument skickas via mail.

STEG FÖR STEG

SÅ GÅR DET TILL

v

Ta kontakt

Du som kund kontaktar oss via telefon eller mail

Material

Du mailar över dina tankar och idéer till oss
Bifoga eventuella skisser

Dialog

Vi håller en tät dialog under projektets gång för att uppnå ett så bra slutresultat som möjligt

Första utkast

Du som kund får ett första utkast via mail med bifogade ritningar och förklaringar

j

Ändringar

Eventuella ändringar görs ifall du som kund har synpunkter på det första utkastet

N

Färdigt

Bifogade dokument skickas över till dig via mail, du ansöker själv via kommunens hemsida om bygglov